האם משכנתא הפוכה היא המפתח ליציבות הפיננסית שלך בפנסיה?

האם משכנתא הפוכה היא המפתח ליציבות הפיננסית שלך בפנסיה?

מהי משכנתא הפוכה? משכנתא הפוכה היא מוצר פיננסי ייחודי המיועד לבעלי בתים בגיל 62 ומעלה, ומציע דרך להמיר חלק מההון העצמי בביתם למזומן מבלי למכור את ביתם או לקחת על עצמם תשלומי משכנתא חודשיים נוספים. למעשה, היא מאפשרת לגמלאים לנצל את העושר שצברו בהון העצמי של ביתם, תוך מתן זרם הכנסה קבוע, סכום חד-פעמי או קו אשראי. בניגוד למשכנתאות מסורתיות, שבהן בעל הבית מבצע תשלומים למלווה, משכנתא הפוכה הופכת את התסריט. המלווה מבצע תשלומים לבעל הבית, בהתבסס על ההון העצמי של הבית. בעל הבית עדיין שומר על הבעלות על הבית ואחראי על מיסי רכוש, ביטוח ותחזוקה. אחד ההיבטים המושכים ביותר של משכנתא הפוכה הוא שפרעון ההלוואה נדחה עד שבעל הבית נפטר, מוכר את הבית או עובר החוצה לצמיתות. באותה עת, ניתן למכור את הבית כדי לפרוע את ההלוואה, או שהיורשים יכולים לבחור לפרוע את ההלוואה ולשמור על הבית. זה הופך משכנתא הפוכה לאפשרות מושכת פוטנציאלית להבטחת יציבות פיננסית בפרישה, תוך ניצול נכס משמעותי - הבית - ללא הנטל של תשלומי הלוואה חודשיים. https://www.youtube.com/watch?v=cXa0Yd6h1RE למה כדאי...
קראו עוד