השלב הראשון בבניית תוכנית עסקית הוא להגדיר את המוצר או השירות שלך. תצטרך לדעת איזו בעיה אתה פותר עבור לקוחות ואיך תבלוט מהתחרות. עליך לכלול גם מידע על התחרות שלך ונקודות הכאב שלהם. עליך גם לתאר את היתרונות התחרותיים שלך. לאחר שהגדרת בבירור את המוצר או השירות שלך, כתוב את הנוף התחרותי וזיהוי המתחרים שלך.

מהם הצעדים של תוכנית עסקית?

התוכנית העסקית היא מסמך חשוב, מכיוון שהוא מפרט את פעילותו של עסק. היא גם מסבירה את המבנה החוקי של חברה, כמו גם את בעלי העניין והמוצרים והשירותים שלה. בנוסף, התוכנית צריכה לכלול תחזיות פיננסיות. באופן אידיאלי, היא תפרט גם את הבריאות הכלכלית החזויה של החברה ואת הצמיחה העתידית שלה.

תוכנית עסקית צריכה לכלול גם תרשים ארגוני, המעניק סקירה חזותית של החברה. על התרשים הארגוני לרשום גם עובדי מפתח ומנהיגות. עליה גם לציין את ההיררכיה של החברה. תוכנית עסקית צריכה להכיל גם קטע על המוצרים והשירותים המוצעים. זה אמור גם להסביר את תהליך הייצור ואת המשאבים הנדרשים למוצרים ולשירותים.

חיוני להבין את הקהל לתכנית עסקית. קהל היעד יעזור לך לקבוע את השפה לשימוש ואת רמת הפרטים המספקת. הקהל גם יעזור לך לקבוע אילו קטעים עליך לכלול ואילו מהם צריך להשאיר בחוץ. תלוי בקהל, התוכנית העסקית תצטרך להיות שונה אם אתה כותב אותה עבור השותף העסקי שלך או משקיע פוטנציאלי.

יש לכתוב את התוכנית העסקית באופן מקצועי. זה צריך להיות מחושב והגיוני היטב. תוכנית עסקית כתובה היטב תעזור לך להציג את העסק שלך למלווים, משקיעים והמדינה.